top of page

Fra idé til produkt

Vi hjelper deg å realisere dine ideer...

Fra ide til produkt

Vi har ledig kapasitet for rask oppstart

Linje

Portefølje

Tjenester

Vi har bred erfaring med produkt og tjenesteutvikling og kan bidra på flere områder med å realisere dine drømmer og ideer.

Rådgiving

Rådgiving

 • Teknologirådgiving

 • Konseptualisering

 • Idémyldring og prosesser

 • Kommunikasjon

 • Planlegging

Utvikling

Utvikling

 • Software utvikling

 • Apputvikling

 • Skytjenester

 • Embedded utvikling

 • IC og firmware utvikling

Prosjekt

Prosjekt

 • Prosjekleder

 • Prosjektrådgiver

 • Prosjektstyring

 • Prosjektstrategi

Design thinking

Design thinking

 • Problemidentifisering

 • Behovsanalyse

 • Løsningsforslag

 • Iterasjon

Produkt

Produkt

 • Produktutvikling

 • Prototyper

 • Sammenstilingsdesign

 • Industridesign

 • Sourcing og logistikk

UI/Grafisk design

UI / Grafisk design

 • Grafisk design

 • Ui/UX design

 • Pakkedesign

 • 3D modellering/tvilling

 • Presentasjon

Noen utvalge 3d modeller

KONTAKT

Her finner du oss

Håbamyrå 26

4325 Sandnes

Rogaland

Ta kontakt

Takk for innsendingen!

bottom of page